ဘြဲ႕ရ ႏွင့္ ပညာ

 
Founder & CEO
ဘြဲ႕ရ ႏွင့္ ပညာ
by Web - Sunday, 13 August 2017, 10:14 AM
 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာျပည္တြင္ဘြဲ႕ရအမ်ားစုကို “ဘြဲ႕ရပညာမတတ္”ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။ ၁၄ ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ကုန္လူပမ္းၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့သူမ်ားစြာကို ဘြဲ႕ရသည့္အခါ သူတို႕ကိုဘာေၾကာင့္ ပညာမတတ္ဟု ဟူ၍ စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသနည္း။

ေလ့လာဆန္းစစ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ပညာကိုဘယ္လိုသင္ၾကလဲ။

ဥေရာပႏီုင္ငံအမ်ားကို ၾကည့္ရင္ သူတို႕ သည္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္သာ စာသင္သည္ကိုေတြ႕ရမည္။ ျပင္သစ္တြင္ျပင္သစ္ဘာသာရပ္ျဖင့္သာစာသင္သည္။ ဂ်ာမနီတြင္ဂ်ာမာန္ျဖင့္စာသင္သည္။ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေကာ။ ထိုင္းတြင္ဘာသာရပ္အားလံဳးကိုထိုင္းလိုသင္သည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ထိုင္းလိုပင္သင္သည္။ တရုတ္တြင္လည္းထို႕အတူုျဖစ္သည္။ တရုတ္မွာတကၠသိုလ္တက္ရင္ ၉၉% ေသာေက်ာင္းေတြဟာ တရုတ္လိုပင္သင္သည္။ အင္တာနက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အားလံဳးတရုတ္လိုၾကည့္လို႕ရသည္၊ ရွာလို႕ရသည္။ ဂ်ပန္ေကာဘာထူးသလဲ။ သူတို႕တကၠသိုလမ်ားတြင္ ဂ်ပန္လိုပင္သင္သည္။ ဂ်ပန္က အဂၤလိပ္လိုေရးသားထားေသာ ထြက္သမွ်စာအုပ္အားလံုးလိုလိုကို ဘာသာျပန္သည္။ ကိုးရီးယားတြင္လည္း ဒီလိုပဲေပါ့။ ဒီေကာင္ေတြ အဂၤလိပ္စာညံ့သည္။ အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္း မေျပာတတ္ၾကပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္တစ္ေလ လမ္းေပာ်က္ေနသည့္အခါ လာၿပီးေမးလွ်င္ မေျဖရဲ။ ရွက္ရွက္ႏွင့္ထြက္ေျပးၾကရသည္။ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုးရီးယား၊ ထိုင္း၊ အားလံုးအဂၤလိပ္လို ညံ့သည္။

ထိုသို႕ညံ့သည့္အေၾကာင္းကားသူတို႕သည္ ေက်ာင္းတြင္ ဘာသာရပ္အားလံုးကို မိခင္ဘာသာစကား (mother Tongue) ျဖင့္သာ သင္ယူၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သူတို႕အဂၤလိပ္စာည့ံသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း သူတို႕ဘာသာရပ္ကိုကၽြမ္းက်င္သည္။

ဂ်ပန္သည္ တီထြင္မႈ (innovation) မ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သူတို႕သည္ ကမၻာတြင္အေကာင္းဆံုးေသာ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ အဏုျမဴဗံုးအခ်ခံရ၍ ျပာပံုျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဂ်ပန္ခ်မ္းသာသြားသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံျဖစ္သြားသည္။ ေတာင္ကိုးရီးယားသည္ ဒီမိုကေရစီမွာ အေတာ္ေနာက္က်သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးသြားေသာ္လည္း ကိုးရီးယားစစ္မၿပီးေသးပါ။ ေျမာက္ဖက္က တရုတ္ကူတိုက္ေပးသည္။ ေတာင္ဖက္က အေမရိကန္တို႕ကူုတိုက္ေပးသည္။ ေျမာက္ဖက္က ဆိုးလ္ၿမိဳ႕အနီးထိပင္၀င္ခဲ့သည္။ ေတာင္ဖက္က တြန္းလွန္သည္။ ေနာက္ဆံုးစစ္ေျပၿငိမ္းကာ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ဟူ၍ ကိုးရီးယားႏွစ္ခ်မ္းကြဲေလသည္။ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ကိုးရီးယားမြမြေက်ေနေလသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္အလြန္က ကိုးရီးယားကိုေရာက္သူတစ္ေယာက္၏ မွတ္တမ္းတြင္ ကိုးရီးယားတို႕ဆင္းရဲပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။

“လမ္းေတြမွာ ေရအိုင္ေနတဲ့ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြနဲ႕၊ အစာေရစာ၀လင္ေအာင္မစားၾကရ၊လမ္းေဘးေတြေဟာင္ေနေသာေခြးသည္ပင္ စားစရာမရ မ၀ေသာေၾကာင့္ ခ်ိနဲ႕ေသာအသံျဖင့္ေဟာင္ေနရွာသည္။ မိန္းမေတြဆံပင္ျဖတ္ကာ အစိုးရကိုေရာင္းၾကရသည္။ သို႕ေသာ္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ကိုျပန္ေရာက္ေတာ့ ကိုးရီးယားသည္ စၿပီးခ်မ္းသာလာပါၿပီ၊ ဆိုးလ္တြင္အိုလံပစ္ က်င္းပသည္။ ဒီမိုကေရစီကိုျပည့္၀စြာအသံုးခ်ေနၾကသည္။ ယေန႕ေတာင္ကိုးရီးယားသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီခ်မ္းသာတဲ့ႏီုင္ငံျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကိုးရီးယားမွထုတ္ေသာ ဆမ္ေဆာင္းဖုန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားသည္ ကုိးရီးယားကိုအေျခခိုင္ေစသည္။

တရုတ္ကိုေတာ့ေျပာစရာမလိုပါ။ ယေန႕တရုတ္သည္ ကမၻာတြင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏီုင္ငံျဖစ္သလို ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုးႏီုင္ငံျဖစ္ေနေလၿပီ။ အဂၤလိပ္စာတတ္ေသာတရုတ္မ်ား ႏိုင္ငံရပ္ျခားကျပန္လာၾကသည္။

အဂၤလိပ္စာမတတ္ေသာ တရုတ္မ်ားက ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ 

ဒီအတိုင္းပါပဲ၊ ထိုင္းကိုၾကည့္ပါ။ သူတို႕ေက်ာငသ္းႏွင့္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ထိုင္းလိုသာအဓိကထား၍ပညာသင္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီကလူသန္းဂဏန္းမဟုတ္ရင္ေတာင္ သိန္းဂဏန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ထိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ ထိုင္းအမ်ားစုသည္အဂၤလိပ္လိုမတတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီအနိမ့္ဆံုးလစာကို တစ္ေန႕ ေလးေထာင္ျပည့္ေအာင္မေပးႏိုင္မီ ထိုင္းတြင္တစ္ေသာင္းေပးသည္။ ကိုးရီးယားတြင္ ငါးေသာင္းေပးသည္။ ဂ်ပန္တြင္တစ္သိန္းေပးသည္။ သူတို႕တြင္ ပညာေရးကို မိခင္ဘာသာျဖင့္ပင္ သင္သည္။


ဘယ္လိုစျဖစ္တာလဲ။

ဒီအေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးမိသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကစၿပီးမူလတန္းကစလို႕အဂၤလိပ္လိုသင္ဖို႕ျပဌာန္းတယ္။၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ၉ တန္း၁၀ တန္းက စေတြကိုအဂၤလိပ္လိုသင္တယ္။ GCE 'O' Level အတိုင္းသင္ဖို႕ဆံုးျဖတ္တယ္။”
“ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ေက်ာင္းေတြမွာအဂၤလိပ္လိုသင္ေတာ့တာေပါ့”
“ဟုတ္ပါတယ္။ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊သခ်ၤာ၊ ဇီ၀ေဗဒ အားလံူးကိုအဂရၤလိပ္လိုသင္ပါတယ္”
“သူတို႕ကိုသင္တဲ့ဆရာဆရာမေတြကမူလက ဘယ္လို ဘြဲ႕ရတာလဲ”
“ျမန္မာလိုပဲသင္ၿပီးဘြဲ႕ရတယ္သူတို႕အဂၤလိပ္လို သင္ဖို႕ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ဒါေပမဲ့ သူတို႕ဟာ တစ္ေန႕ တစ္ပအိုဒ္ခ်င္းဆီ ေက်ာင္းသားေတြကိုလာဖတ္ျပတယ္၊ တတ္သအမွ်မွတ္သမွ်အဓိပၸါယ္ျပန္ေပးၾကတယ္။”
“ေက်ာင္းသားေတြသေဘာေပါက္တာေပါ့”
“ေပါက္ၾကသူေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကိုအဂၤလိပ္လိုေျဖရမယ္။ သူတို႕ျမန္မာလိုတတ္သိနားလည္ေနေပမဲ့ အဂၤလိပ္လိုပဲေျဖရမယ္ဆိုေတာ့အဂၤလိပ္လိုက်က္ရတာေပါ့”
“ကိုယ့္စကားနဲ႕ကုိယ္ေရးရင္ေကာ”
“ ဒါဆိုရင္အမွတ္ေတြနည္းကုန္မွာေပါ့။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းကျပ႒ာန္းစာအုပ္နဲ႕ ေပးတာ၊ အမွတ္နည္းရင္ သူတို႕တက္ခ်င္တဲ့တကၠသိုလ္မတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး”
“သူတို႕စာက်က္တာမမွာဘူးေပါ့”
“မမွားဘူး။ဒါေပမဲ့ စာေတြရေပမဲ့ပညာမတတ္ေတာ့ဘူး၊ သူတို႕ဟာ အေတြးဉာဏ္ေတြရွင္သန္ဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လို႕ပဲ”
“ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႕ဘာလုပ္သင့္လဲ”
“ကုိယ့္မိခင္ဘာသာစကားနဲ႕သင္ရင္ပိုေကာင္းတာေပါ့”
“တရုတ္တရုတ္လိုသင္တယ္၊ဂ်ပန္ဂ်ပန္လိုသင္တယ္၊ ကိုးရီးယားကိုးရီးယားလိုသင္ၾကတယ္”
“သူတို႕တိုးတက္တယ္”
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးသေဘာထားေျပာင္းဖို႕လိုၿပီထင္တယ္ဗ်ာ”
“ျမန္မာျပည္မွာျမန္မာလိုသင္တဲ့တစ္ေန႕ ဘြဲ႕ရရမရရ ပညာတတ္ေတြမ်ားျပားလာမွာပါပဲ”

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညိဳ