စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

 
Founder & CEO
စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ
by Web - Thursday, 3 November 2016, 9:09 PM
 

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၈

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ အေျခခံပညာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အမွတ္(၂) အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း(စမ္းေခ်ာင္း)၌က်င္းပရာ အႀကံေပးပညာရွင္ ဦးသန္းဦးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးညြန္႔က အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ အခမ္းအနားသို႔ အႀကံေပးပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္  ျပည္နယ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ခရိုင္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: http://www.moe.gov.mm/?q=content/%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AC-%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6%E1%80%86%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%B2%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95